SHTU - Vorstand            
                           
Jahr Präsident Vize-  Präsident Finanzen   Vize-    Präsident Leistungssport Vize-  Präsident Breitensport Sportwart Kampfrichter- wart Pressewart Lehrwart Antidoping-Beauftragter Frauenwart Jugendwart Breitensport-  wart Schriftwart Beisitzer
1986 W. Dahnke - - - - - - -   - - - - -
1987 D. Klaus K.H. Jost W. Schmidt - F. Hinsche - - -   - - - H. Klaus  
1988 D. Klaus K.H. Jost W. Schmidt - F. Hinsche - - -   - E. Beese - H. Klaus P. Mauritz
1989 D. Klaus R. Ziffer W. Schmidt - B. Lange - - -   - E. Beese - H. Klaus K.W. Gustafsson
1990 D. Klaus R. Ziffer W. Schmidt - B. Lange - - -   - E. Beese - H. Klaus H. Schimmer
1991 D. Klaus R. Ziffer W. Schmidt - B. Lange B. Semmler - -   - E. Beese - H. Klaus P Jürgens
1992 B. Lange R. Ziffer C. Bieler - - B. Semmler H. Galling -   - V. Kist - A. Kaufmann W. Hamann
1993 C. Bieler R. Ziffer W. Hamann - S. Kleinschmidt B. Semmler H. Galling B. Lange   J. Hinsche V. Kist - A. Kaufmann Sy. Jens
1994 C. Bieler R. Ziffer W. Rothballer - S. Kleinschmidt B. Semmler H.P. Dannenberg B. Lange   J. Hinsche V. Kist M. Schlotfeldt   Sy. Jens
1995 C. Bieler R. Ziffer W. Rothballer - M. Ortmann W. Janné H.P. Dannenberg B. Lange   K. Wehrend H. Aurisch M. Schlotfeldt   K.H. Bleitzhofer
1996 C. Bieler R. Ziffer K. Müller-Ott - M. Ortmann W. Janné M. Schlotfeldt B. Lange   K. Wehrend H. Aurisch     K.H. Bleitzhofer
1997 K. Müller-Ott R. Ziffer B. Lange - M. Ortmann W. Janné M. Schlotfeldt B. Lange   K. Wehrend H. Aurisch     K.H. Bleitzhofer
1998 K. Müller-Ott R. Ziffer B. Lange - M. Ortmann W. Janné M. Schlotfeldt B. Lange   - -     K.H. Bleitzhofer
1999 B. Lange R. Ziffer L. Kiefer - M. Ortmann W. Janné R. Stadus -   - -      
2000 B. Lange R. Ziffer L. Kiefer - M. Ortmann W. Krawczyk R. Stadus -   - -      
2001 B. Lange R. Ziffer L. Kiefer W. Mund M. Ortmann W. Krawczyk R. Stadus -   - C. Bahnsen      
2002 B. Lange R. Ziffer L. Kiefer W. Mund M. Ortmann W. Krawczyk R. Stadus C. Bieler   - W. Mund      
2003 B. Lange C. Bieler L. Kiefer W. Mund M. Ortmann W. Krawczyk R. Stadus J.P. Brückner   K. Lis W. Mund      
2004 W. Mund C. Bieler L. Kiefer - U. Euskirchen W. Krawczyk R. Stadus J.P. Brückner   K. Lis -      
2005 W. Mund C. Bieler L. Kiefer K. Jatho U. Euskirchen W. Krawczyk R. Stadus J.P. Brückner   K. Lis -      
2006 W. Mund C. Bieler L. Kiefer K. Jatho U. Euskirchen W. Krawczyk R. Stadus J.P. Brückner   - -      
2007 W. Mund C. Bieler L. Kiefer K. Jatho U. Euskirchen W. Krawczyk R. Stadus J.P. Brückner   - -      
2008 W. Krawczyk C. Bieler G. Palm R. Tietze U. Euskirchen U. Euskirchen N.P. Binder J.P. Brückner   - -      
2009 C. Bieler - J.P. Brückner M. Schröder U. Euskirchen U. Euskirchen N.P. Binder -   - -      
2010 C. Bieler J. Bülow M. Schröder T. Heinze U. Euskirchen U. Euskirchen N.P. Binder - N. Flöter - -      
2011 C. Bieler - M. Schröder T. Heinze U. Euskirchen U. Euskirchen N.P. Binder - N. Flöter - -      
2012 C. Bieler G. Schall M. Schröder T. Heinze U. Euskirchen U. Euskirchen N.P. Binder - N. Flöter - -      
2013 U. Euskirchen G. Schall M. Schröder - U. Euskirchen U. Euskirchen N.P. Binder S. Schulze            
2014 U. Euskirchen G. Schall G. Palm - U. Euskirchen R. Stamp N.P. Binder S. Schulze C. Krömer          
2015 U. Euskirchen G. Schall G. Palm - U. Euskirchen R. Stamp N.P. Binder S. Schulze C. Krömer          
2016 U. Euskirchen G. Schall G. Palm K. Möller U. Euskirchen R. Stamp N.P. Binder S. Schulze K. Schröder          
2017 U. Euskirchen G. Schall - K. Möller U. Euskirchen R. Stamp N.P. Binder S. Schulze K. Schröder          
2018 U. Euskirchen G. Schall I. Ruiz Porath - D. Anke R. Stamp N.P. Binder S. Schulze K. Schröder